Traka za ispisivanje - sanitar,grijanje,klima - signalizacija