Wüpofast vijci pz upuštena glava djelomični navoj

Wüpofast vijci pz upuštena glava djelomični navoj