Obuka o sigurnoj uporabi i rukovanju diizocijanatima

Podsjećamo, Europska unija je 4. kolovoza 2020. godine uvela ograničenje za diizocijanate kako bi spriječila preosjetljivost dišnog sustava i kože koju diizocijanati mogu izazvati.
Stručnjaci i industrijski korisnici koji rade s ovim proizvodima moraju do 24. kolovoza 2023. uspješno završiti obuku o sigurnom rukovanju proizvodima koji sadrže diizocijanat. Platforma za obuku za korištenje proizvoda koji sadrže diizocijanate odnosi se na proizvode iz našeg asortimana kao što su PU pjene, PU pjene-ljepila, PU brtvila i PU ljepila dostupna je ovdje: https://www.safeusediisocyanates.eu/de/

Što je veći rizik od izloženosti korisnika pri korištenju proizvoda koji sadrži diizocijanat, to bi obuka trebala biti opsežnija (osnovna je 048).