Politika kvalitete i upravljanjem okolišem

POLITIKA KVALITETE I UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

Usmjerenost na potrebe i očekivanja naših kupaca te njihovo zadovoljstvo isporučenim proizvodima, pruženim uslugama i dostupnošću našeg osoblja su najvažnije vrijednosti temeljem kojih mjerimo i određujemo svoju ukupnu uspješnost. Prodajni asortiman stalno osvježavamo novim proizvodima koji će našim kupcima omogućiti povećanu kompetitivnost i bolje rezultate. Svoje dobavljače smatramo partnerima s kojima smo povezani zajedničkim interesima. Od svih naših poslovnih partnera, korisnika usluga i suradnih poduzeća tražimo da se zadovolje kriteriji kvalitete i zaštite okoliša.

Naši zaposlenici su motivirani, stručni, ustrajni te spremni i obavezni trajno se usavršavati. Etičnost, poštovanje i razumijevanje su sastavnice međusobnih odnosa zaposlenika na svim razinama organizacije. Sustavno usklađujemo svoje aktivnosti, radne procese i djelovanje na okoliš s primjenjivim zakonima i provedbenim propisima. Preispitujemo utjecaje naših aktivnosti i procesa na okoliš i težimo ih učiniti što manje škodljivima za okoliš. Potičemo primjenu proizvoda s manje štetnim utjecajima na okoliš.

S otpadom postupamo na zakonski utemeljen, tehnološki i ekološki prihvatljiv način. Potičemo svakog zaposlenika i sve zainteresirane strane da kreativno djeluju na poboljšanju kvalitete i odnosa prema okolišu. Uprava putem Upravinog pregleda ocjenjuje aktualnost politike i potrebu njene izmjene i na temelju toga postavlja ambiciozne, ostvarive i mjerljive ciljeve kvalitete i zaštite okoliša i nastojimo da svaki zaposlenik prepozna svoju ulogu i korist u postizanju tih ciljeva.

Politika kvalitete i zaštite okoliša se odnosi na sve poslovne procese u poduzeću WÜRTH-HRVATSKA d.o.o. u opsegu:

„Trgovina na veliko alata i pribora, zaštitne opreme i kemijsko-tehničkih proizvoda“

Svi procesi se provjeravaju putem planiranih internih audita, nadzora certifikacijskih kuća, nadležnih inspekcija, nadzora koji provode korisnici i suradnje s užom društvenom zajednicom.

Politika kvalitete i zaštite okoliša je javni dokument, prenesena je zaposlenicima te je dostupna svim zainteresiranim stranama.

Preuzmi dokument u PDF-u

 

SUSTAV KVALITETE

Kvaliteta proizvoda + Kvaliteta pruženih usluga = Zadovoljan kupac osnovna je jednadžba na kojoj temeljimo naš sustav kvalitete izgrađen prema zahtjevima međunarodne norme ISO 9001. Uz kvalitetu, glavno opredjeljenje tvrtke Würth-Hrvatska d.o.o. je i ekološki pristup okolišu te je usporedno sa sustavom upravljanja kvalitete uspostavljen i sustav upravljanja zaštitom okoliša prema zahtjevima normi ISO 14001.

Ta dva sustava zajedno čine integrirani sustav upravljanja kvalitetom i okolišem koji pokriva sve glavne procese tvrtke, od nabave, skladištenja, prodaje do otpreme. Kao potvrdu ispunjavanja zahtjeva normi ISO 9001 i ISO 14001, a ujedno i naše uspješnosti, dobili smo certifikate međunarodno poznate i priznate certifikacijske kuće BVQI.

Trajni nam je cilj uspostavljeni sustav kvalitete i upravljanja okolišem poboljšavati, razvijati i unaprijeđivati, naročito u smislu poboljšanja poslovnih odnosa s našim kupcima, ali i dobavljačima.

Hvala na povjerenju!

ISO certifikat 14001 - Produljenje

ISO certifikat 9001 - Produljenje