Elektronički uređaji sadrže nekoliko stotina različitih materijala. Neki od njih su nakon uporabnog vijeka uređaja ponovno iskoristivi, no mnoge tvari mogu biti vrlo štetne ako se s elektroničkim otpadom postupa nepravilno. Kako bi se spriječio štetan utjecaj tih tvari na okoliš i zdravlje ljudi, vrlo je bitno da se EE otpad sakuplja odvojeno od komunalnog otpada i zatim zbrinjava na ekološki prihvatljiv način.

Kako se riješiti EE otpada? 
U našim veleprodajnim centrima  možete ostaviti  EE otpad. U  Würth-Hrvatska d.o.o. ćemo zbrinuti vaš stari EE uređaj uz uvjet da je isti obavljao primarne funkcije kao i isporučena novokupljena EE oprema. Za više informacija obratite se našem djelatniku. Ako niste u blizini naših veleprodajnih centara, u Republici Hrvatskoj postoji organizirani besplatni sustav zbrinjavanja EE otpada putem ovlaštenih sakupljača.

Besplatan odvoz svih vrsta EE otpada na cijelom području Republike Hrvatske možete naručiti:

   •  pozivom na besplatni telefon (od 8-16 sati) 0800 444 110
   •  preko SMS-a na broj 098 444 110
   •  unosom naloga na web stranici www.eeotpad.com
   •  putem elektroničke pošte prijava@eeotpad.com

Također možete EE otpad i osobno odvesti u najbliže reciklažno dvorište.