UVJETI I PRAVILA PRODAJE PUTEM INTERNET TRGOVINE WÜRTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB

 

Informacije o prodavatelju

Würth-Hrvatska društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i zastupanje, Lužec 1, 49214 Veliko Trgovišće, Tel.: +385 (049) 638-300

Žiro račun internet trgovine IBAN: HR3123400091110277773 i IBAN: HR8923600001102965592

Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080286160, OIB:  52641439848, temeljni kapital društva 5.695.500,00 kn  (755.922,76 Eura), uplaćen u cijelosti 
Uprava: Nenad Vezmar, predsjednik, Olga Nejašmić, član, Mario Vuković, član.

Web adresa internet trgovine: https://eshop.wuerth.com.hr

Značenje izraza navedenih u ovim uvjetima prodaje

1. Prodavatelj - trgovačko društvo  Würth-Hrvatska d.o.o. Lužec 1, Veliko Trgovišće, OIB: 52641439848, koji obavlja djelatnost veleprodaje.

2.eshop.wuerth.com.hr – internet stranica Prodavateljeve internet trgovine.

3.Würth-Hrvatska d.o.o. mobilna aplikacija – aplikacija Prodavatelja koja omogućuje kupoprodaju putem pametnih telefona ili tablet računala, instalirana putem App store ili Google Play servisa. 

4.Kupac - svaka kvalificirana osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod ili uslugu.

5.Korisnik - svaka osoba koja pristupi internet stranici „eshop.wuerth.com.hr“ ili Würth-Hrvatska d.o.o. mobilnoj aplikaciji u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

6.Korištenje „eshop.wuerth.com.hr“ – pristup stranici eshop.wuerth.com.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja internet trgovine.

7.Korištenje Würth-Hrvatska d.o.o. mobilne aplikacije – pristup mobilnoj aplikaciji radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja internet trgovine.

8.Online kupnja ili internet trgovina – ostvarivanje kupnje proizvoda ili usluga putem „eshop.wuerth.com.hr“ ili putem Würth-Hrvatska d.o.o. mobilne aplikacije.

9.Proizvod ili Proizvodi – jedan ili više proizvoda i/ili usluga koji su ponuđeni na „eshop.wuerth.com.hr“ ili putem Würth-Hrvatska d.o.o. mobilne aplikacije, a koje je moguće kupiti putem internet trgovine.

10.Uvjeti prodaje – Uvjeti i pravila prodaje putem internet trgovine Würth-Hrvatska d.o.o. Zagreb na eshop.wuerth.com.hr.

Opće odredbe uvjeta prodaje

1.Prodavatelj je nositelj svih prava na sadržaj na internet stranici www.wuerth.com.hr i eshop.wuerth.com.hr i sadržaja dostupnog putem Würth-Hrvatska d.o.o. mobilne aplikacije. Korištenjem usluge internet trgovine “eshop.wuerth.com.hr” i svih pridruženih stranica i servisa na wuerth.com.hr te korištenjem Würth-Hrvatska d.o.o. mobilne aplikacije, smatra se da su kupci u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

2.Uvjeti prodaje primjenjuju se na prava i obveze koji se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem internet trgovine te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja ugovora o prodaji na daljinu između Kupca i Prodavatelja te se smatraju sastavnim dijelom takvih ugovora, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, jamstva, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i drugih pitanja vezanih uz korištenje „eshop.wuerth.com.hr“, Würth-Hrvatska d.o.o. mobilne aplikacije i online kupnje.

3.Kupac na „eshop.wuerth.com.hr“ ili na Würth-Hrvatska d.o.o. mobilnoj aplikaciji može biti isključivo pravna ili fizička osoba kao profesionalni kupac koji kupuje proizvode u okviru svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, u koje spadaju trgovačka društva, javne ustanove, fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje određene djelatnosti kao slobodna zanimanja i/ili samostalne djelatnosti te drugi organizacijski oblici. Kupac ne može biti potrošač u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača, odnosno, fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost. Prodavatelj ima diskrecijsko pravo u svako doba onemogućiti Kupcu internet trgovinu, ukoliko posumnja da kupac nije profesionalni kupac. Pravo korištenja stranice „eshop.wuerth.com.hr“ ili  Würth-Hrvatska d.o.o. mobilne aplikacije nije prenosivo na druge fizičke ili pravne osobe. Kupac je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki (lozinki) na mjestima gdje iste kao takve postoje.

4.Ugovor o kupoprodaji između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom potvrđivanja narudžbe određenog proizvoda.

5.Putem internet trgovine moguće je izvršiti kupnju proizvoda isključivo na području Republike Hrvatske što i podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda samo na navedenom području.      

6.Korisnici internet trgovine dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da u bilo koje doba uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi „eshop.wuerth.com.hr“ ili Würth-Hrvatska d.o.o. mobilna aplikacija.

7.Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Uvjeta prodaje, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz internet trgovinu kao i sav ostali sadržaj zbog čega su Korisnici dužni prilikom svake posjete internet stranici ili korištenja Würth-Hrvatska d.o.o. mobilne aplikacije pregledati sadržaj i Uvjete prodaje, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama. Ukoliko Korisnik nastavi koristiti sadržaj nakon što su na istoj objavljeni izmijenjeni Uvjeti prodaje, smatra se da je suglasan s novim Uvjetima prodaje.

8.Kupac je isključivo i jedino odgovoran za nabavu, korištenje i održavanje svoje računalne opreme, uključujući ali ne i ograničeno na cjelokupni software i hardware koji posjeduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje internetskih stranica i mobilne aplikacije te sve sa tim povezane troškove. Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup “ eshop.wuerth.com.hr“ ili na kojima je instalirana Würth-Hrvatska d.o.o. mobilna aplikacija i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja ili instalacije, ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućuju korištenje „eshop.wuerth.com.hr“ ili Würth-Hrvatska d.o.o. mobilne aplikacije.

9.Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na “eshop.wuerth.com.hr” ili dostupnih putem Würth-Hrvatska d.o.o. mobilne aplikacije. Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača Proizvoda.

10.Prodavatelj sve materijale, fotografije i tekst postavlja na internet stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšao odabir prilikom kupovine. Prodavatelj ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda Prodavatelj ne odgovara. Moguće su razlike između stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

11.U slučaju više sile i/ili drugih izvanrednih okolnosti prema ocjeni Prodavatelja i bez obzira je li za iste proglašeno izvanredno stanje od strane nadležnih tijela, Kupac je upoznat s time da postoji mogućnost usporenog pružanja usluga ili njezine djelomične ili čak potpune uskrate, u bilo kojoj fazi narudžbe odnosno isporuke. Kupac prihvaća da u takvim okolnostima Prodavatelj može odstupiti od ovih Uvjeta prodaje te uslugu pružiti u opsegu koji mu je u tom trenutku logistički, asortimanski i operativno prihvatljiv, uključujući ali ne ograničavajući se na pravo da u cijelosti ili djelomično onemogući:

-       pristup stranici eshop.wuerth.com.hr ili sadržaju dostupnom putem Würth-Hrvatska d.o.o. mobilne aplikacije,

-       naručivanje robe, kao i

-       isporuku već naručene robe.

Internet trgovina– sklapanje ugovora

1.Online kupnja može se ostvariti samo ukoliko se Kupac registrira na za to predviđenom mjestu na „eshop.wuerth.com.hr“ ili na Würth-Hrvatska d.o.o. mobilnoj aplikaciji. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati točne, važeće i potpune podatke. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i kupnje. Ovi Uvjeti prodaje, kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Prodavatelja za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, potvrđivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen ugovor između Kupca i Prodavatelja, a prema uvjetima kupoprodaje navedenim u ovim Uvjetima prodaje.

2.Predmet i komercijalna svrha ugovora je kupoprodaja odabranog proizvoda i/ili pružanje određene usluge putem internet trgovine na “eshop.wuerth.com.hr” ili putem Würth-Hrvatska d.o.o. mobilne aplikacije, uz plaćanje odgovarajuće cijene tog proizvoda  ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (ugovor sklopljen na daljinu) u trenutku potvrđivanja narudžbe.

3.Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji i sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail Kupca biti će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji.

4.Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na „eshop.wuerth.com.hr“ i dostupni putem Würth-Hrvatska d.o.o. mobilne aplikacije te su uz svaki proizvod navedeni podaci o specifikaciji proizvoda i cijeni. Cijena i uvjeti dostave proizvoda navedeni su pod rubrikom “Načini dostave”.

5.Odabir željenog proizvoda i količina vrši se  spremanjem u „košaricu“ klikom na link „Košarica“. Ukoliko Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je, u međuvremenu, prodan tada će Prodavatelj kontaktirati kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćenog iznosa, kupnja drugog proizvoda ili isporuka proizvoda iste vrste kada ga Prodavatelj pribavi od svojih dobavljača). Prodavatelj, osim naprijed navedene obveze, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi.

6.U „košarici“ se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno s cijenom proizvoda i cijenom dostave te ukupnom cijenom (uključen PDV). Ukoliko Kupac želi nastaviti s kupnjom odabire poveznicu „Naruči proizvode“, a sustav ga dalje automatski vodi do stranice „Podaci za isporuku“ na kojoj je potrebno potvrditi podatke koje je Kupac dao prilikom registracije, adresu dostave, email Kupca za potvrdu narudžbe te potvrditi prihvat ovih Uvjeta prodaje, nakon čega sustav vodi do sljedeće stranice „Pregled i plaćanje“ na kojoj Kupac odabire način plaćanja. 

7.Po izvršenju naprijed navedenih koraka internet trgovine i odabirom „Pošalji narudžbu“ na stranici „Pregled i plaćanje“, sustav automatski šalje narudžbu u sistem i potvrdu narudžbe mailom na odabrane e-mail adrese kupca, koji sadrži broj narudžbe, popis odabranih proizvoda s cijenom te informacije o naručitelju i besplatnom broju telefona putem kojih Kupac može dobiti sve potrebne informacije. 

8.Klikom na „Pošalji narudžbu“, Kupac potvrđuje narudžbu čime je sklopljen ugovor između Kupca i Prodavatelja.

Cijena

1.Istaknute cijene proizvoda i usluga u internet trgovini su veleprodajne. Cijene proizvoda, usluga i cijene dostave izražene su u eurima te bez poreza na dodanu vrijednost, koji će biti obračunat prilikom kupovine.

2.Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za internet trgovinu. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za internet kupovinu što će Kupcu biti naznačeno prije same kupovine.

Plaćanje

1.Plaćanje kupljenih proizvoda kupac može izvršiti putem virmana, određenim kreditnim i debitnim karticama te pouzećem.

2.Plaćanje putem virmana se vrši na na žiro-račun Prodavatelja, 

3.Privredna banka Zagreb d.d. IBAN: HR3123400091110277773 ili Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR8923600001102965592
Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku uplate na račun Prodavatelja.

4.Plaćanje pouzećem se obavlja prilikom preuzimanja naručene robe od dostavne službe prema pravilima dostavne službe[DD2] .

Promocije

1. Prodavatelj ima pravo uvesti promotivni program temeljem kojega će određeni kupci prilikom korištenja internet trgovine imati mogućnost ostvariti određene pogodnosti (npr. gratis proizvod,  dodatni popust ili slično) korištenjem određenog koda.

2.Prodavatelj će javno objaviti pravila promocije, koja će dopunjavati ove Uvjete prodaje te će biti dostupna na internet trgovini.  

3.Promocija se provodi u internet trgovini i mobilnoj aplikaciji Prodavatelja.


Jamstvo i
servisi

1.Za određene kupljene proizvode u internetskoj trgovini, Kupac ostvaruje prava iz jamstva sukladno odredbama jamstvenog lista određenog proizvoda kojeg Kupac dobiva zajedno s kupljenim proizvodom.

2.Podaci o ovlaštenim servisima kupljenog proizvoda nalaze se na jamstvenom listu kojeg kupac dobiva zajedno s kupljenim Proizvodom.

3.Kada Kupac ostvaruje prava iz jamstva, a što mora biti u skladu s jamstvenim listom, tada isti reklamaciju ima pravo podnijeti Prodavatelju na u ovim Uvjetima naznačenu e-mail adresu i/ili pisanim dopisom na adresu sjedišta Prodavatelja, u kojim slučajevima će Kupca kontaktirati Prodavatelj, odnosno ima pravo reklamaciju podnijeti u svim prodajnim trgovinama Prodavatelja.

Dostava


1.Proizvode koji su kupljeni u internetskoj trgovini biti će isporučeni Kupcu u roku od jednog do tri radna dana (osim otoka, u kojem slučaju ovisi o voznom redu trajekta i Dubrovačke regije), pod uvjetom da su potvrđene narudžbe zaprimljene do 12h od ponedjeljka do petka, računajući od dana potvrde narudžbe. Ukoliko Kupac želi dogovoriti točan termin dostave, dužan je isto pravodobno napomenuti pod rubrikom NAPOMENA, kako bi Prodavatelja bio u mogućnosti termin prenijeti dostavnoj službi. Prilikom obrade pošiljke, Kupac dobiva obavijest na e-mail o statusu njegove pošiljke.

2.Dostavu vrši Prodavatelj angažiranjem renomirane dostavne (kurirske) službe. Dostava se vrši do ulaza u stambeni ili poslovni objekt željene adrese. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi Kupac već do ulaza u zgradu.

3.U slučaju da kupljeni proizvod Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.

4.U slučaju korištenja usluge „Click and Collect“ (Klikni i preuzmi), Kupac će zaprimiti potvrdu narudžbe od Prodavatelja, s naznačenim od Kupca odabranim veleprodajnim centrom Prodavatelja i vremenom od kada je narudžba spremna za preuzimanje. Iznimno od ostalih  odredaba ovih Uvjeta prodaje, prilikom korištenja  usluge „Click and Collect“, Prodavatelj šalje Kupcu potvrdu narudžbe čime je sklopljen ugovor između Kupca i Prodavatelja. Nakon što Kupac dobije potvrdu narudžbe, dužan je istu preuzeti u roku od 2 radna dana, a najranije 2 sata nakon dobivene obavijesti, tijekom radnog vremena odabranog veleprodajnog centra. Ukoliko Kupac ne preuzme proizvode najkasnije u roku od 2 radna dana, Prodavatelj će na trošak Kupca, naručenu robu isporučiti putem dostavne službe, sukladno odrebama ovih Uvjeta prodaje.

5.Prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda, Kupac je dužan odmah kvantitativno i kvalitativno pregledati isporučeni proizvod i u slučaju vidljivog oštećenja ima pravo odbiti preuzimanje istog te tražiti isporuku neoštećenog proizvoda, odnosno, u slučaju manjeg broja proizvoda u odnosu na kupljene, tražiti isporuku preostalog broja proizvoda.

6.U slučaju skrivenih nedostataka, Kupac mora odmah po uočavanju skrivenog nedostatka na robi Prodavatelju dostaviti pismenu reklamaciju, a pravo pozivanja na skrivene nedostatke ima u roku od mjesec dana od dana isporuke. U slučajevima pravovremene pismene reklamacije skrivenog nedostatka, Prodavatelj je dužan u roku od 15 dana od primitka pismene reklamacije, na svoj trošak, isporučiti Kupcu ispravnu količinu robe koja odgovora broju navedenom u reklamaciji.

7.U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda ukoliko je plaćanje izvršeno unaprijed, cijenu dostave i naknadu troškova povrata proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen proizvod najkasnije u roku od 5 dana od reklamacije.

8.Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod (korisnički priručnik, jamstveni list), račun te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja i u ugovorenom broju primjeraka.

9.Cijene dostave istaknute su na „eshop.wuerth.com.hr“ ili putem Würth-Hrvatska d.o.o. mobilne aplikacije i u njima nije sadržan pripadajući porez na dodanu vrijednost.

10.Dostava se vrši isključivo na području Republike Hrvatske.
 
„Click and Collect“ (Klikni i preuzmi)

1. U slučaju korištenja usluge „Click and Collect“ (Klikni i preuzmi), Kupac će zaprimiti potvrdu narudžbe od Prodavatelja, s naznačenim veleprodajnim centrom Prodavatelja i vremenom od kada je narudžba spremna za preuzimanje. Iznimno od prethodnih stavaka, prilikom korištenja  usluge „Click and Collect“, Prodavatelja šalje Kupcu potvrdu narudžbe čime je sklopljen ugovor između Kupca i Prodavatelja. Nakon što Kupac dobije potvrdu narudžbe, dužan je istu preuzeti u roku od 2 radna dana, a najranije 2 sata nakon dobivene obavijesti, tijekom radnog vremena veleprodajnog centra. Ukoliko Kupac ne preuzme proizvode najkasnije u roku od 2 radna dana, Prodavatelj će na trošak Kupca, naručenu robu isporučiti putem dostavne službe, kako je to određeno u poglavlju „Dostava“.

Zaštita osobnih podataka

1.Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri u kojoj su oni nužni za ispunjenje obveze Prodavatelja, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprijeđenije odnosa s Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.

2.Zaštita osobnih podataka je regulirana Pravilima o privatnosti Prodavatelja, koji su dostupni na internet stranici ili putem službenika za zaštitu podataka putem e-mail adrese: szop@wuerth.com.hr

Izjava o kolačićima (Cookie policy)

1.Kako bi stranice „eshop.wuerth.com.hr“ ispravno radile, one moraju na računalo korisnika spremiti malenu količinu informacija (Cookies). Sukladno pravnim propisima, Würth-Hrvatska d.o.o. prije spremanja Cookiea traži pristanak Kupca. Korištenjem internet stranice „eshop.wuerth.com.hr„ Kupac pristaje na upotrebu Cookiea.

2.Kupac uključivanjem/isključivanjem Cookiea odlučuje hoće  li dopustiti pohranjivanje kolačića na svom računalu. Postavke Cookiea mogu se kontrolirati i konfigurirati u web pregledniku koji Kupac koristi za pregledavanje web stranica. Ukoliko Kupac onemogući Cookie postoji mogućnost da stranica neće moći koristiti neke od funkcionalnosti koje daje internet trgovina.

Intelektualno vlasništvo

1.Internet trgovina sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na tekstove, software, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Svi materijali (tekstovi, fotografije, slike, crteži, audio i video materijali i dr.) zaštićeni znakovi proizvoda i usluga (žigovi), logotipi, te drugi sadržaji koji se nalaze na internetskim stranicama isključivo su pravo Prodavatelja, ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, reproduciranje, preinaka, revidiranje, prenošenje, povezivanje, dubinsko povezivanje, stvaranje izvedenica ili mijenjanje na drugi način ovih internetskih stranica bez izričitog pismenog odobrenja Prodavatelja strogo je zabranjeno. Svako kršenje ovih uvjeta koje može imati za posljedicu povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva te može dovesti do pokretanja građanskih, trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog i/ili prekršajnog progona protiv počinitelja.

2.Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala koji se nalazi na internet trgovini trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora koji uređuje prava i obveze Prodavatelja i trećeg koji objavljuje informaciju.

3.Pri kupnji bilo kojeg proizvoda koji je predmet autorskih prava ili prava intelektualnog vlasništva, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvola od proizvođača / distributera proizvoda.

Ostale odredbe

1.Kada internet trgovina odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugih internetskih stranica drugih osoba, Kupac izjavljuje kako ima saznanja da iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i da ovi Uvjeti prodaje u slučaju korištenja predmetnih internetskih stranica ne primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj te internet stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

2.Iako Prodavatelj ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile točne, moguće je da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili točne, a u kom slučaju će Prodavatelj obavijestiti Kupca koji je podnio narudžbu nakon čega Kupac ima pravo ostati kod svoje narudžbe ili je izmijeniti. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode.

3.Kupac je suglasan da će obeštetiti i neće smatrati odgovornim Prodavatelja, njegove odgovorne osobe, zaposlenike i agente, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom internetskih trgovine od strane Kupca.

4.Prodavatelj  zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom jeziku u slučajevima kada:
a)  se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija na engleskom jeziku,
b)  se radi o izrazima na engleskom jeziku koji su općeprihvaćeni u hrvatskom jeziku odnosno da se radi o zajedničkoj terminologiji,
c) postoji rizik da se  značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na hrvatski jezik, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao.

5.U slučaju ništetnosti pojedinih odredbi Uvjeta korištenja, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta, i preostali dijelovi ovih Uvjeta će ostati na snazi.

6.Za sve što nije regulirano ovim Uvjetima prodaje primjenjuju se odredbe važećih propisa u Republici Hrvatskoj.

Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se od 01.12.2022. godine i vrijede do opoziva od strane Prodavatelja.

 

Kontakti

Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti Prodavatelju na adresu:

Würth-Hrvatska d.o.o., Lužec 1, 49214 Veliko Trgovišće

Telefon: 0800 4260

e-mail: wuerth@wuerth.com.hr


Ukoliko niste suglasni s ovim Uvjetima prodaje, molimo nemojte koristiti eshop.wuerth.com.hr i Würth-Hrvatska d.o.o. mobilnu aplikaciju.