Nosač za grilje (prozorski kapci) - montaža prozora