Vijak za razmačnu montažu - solarni uređaj

Vijak za razmačnu montažu - solarni uređaj