Uređaj za obradu materijala za brtvljenje - pribor