Klin za naknadnu instalaciju - protupožarna zaštita