Zavarivački nosač - utor - sanitar,grijanje,klima - signalizacija